Paslaugos

Mano tikslas teikti tokią paslaugą kokią norėčiau gauti pati.​

Kvėpavimo terapija

Asmeninė kvėpavimo terapija Kvėpavimo terapija- tai gilus ir sąmoningas kvėpavimas, kuris galipadėti išlaisvinti emocijas, sumažinti stresą bei įtampą,…

Šeimos santykių psichologo konsultacija

Psichologo konsultacija poroms Daugumai psichologo konsultacija poroms iškart asocijuojasi su poros krize. Bet nebūtinai. Poros santykis, tai šokis.…

Psichologo konsultacija tėvams

Psichologinė pagalba tėvams (stiprinant ryšį su vaiku) Ryšio kūrimas su vaiku yra sunkus darbas – bet ryšys kurį…

Psichologo konsultacija

Asmeninė psichologo konsultacija Į asmenines konsultacijas žiūriu labai jautriai. Kiekvienas santykis su klientu yra unikalus. Dažnai žmonės nustemba,…

Dėmesingas įsisąmoninimas- Mindfulness

Išmok būti čia ir dabar – Mindfullness Dė­me­sin­go įsi­są­mo­ni­ni­mo (angl. „mind­ful­ness“) me­to­do es­mė – va­lin­gas dė­me­sio su­tel­ki­mas į no­ri­mą…

Psichologo konsultacija internetu

Konsultacijos nuotoliniu būdu Konsultacijos nuotoliniu būdu vykdomos kai žmogus neturi galimybės “gyvai” konsultacijai. Nepaisant to, kad dauguma psichologų…
x

Užklausa