Dėmesingas įsisąmoninimas- Mindfulness

Išmok būti čia ir dabar - Mindfullness

Dė­me­sin­go įsi­są­mo­ni­ni­mo (angl. „mind­ful­ness“) me­to­do es­mė – va­lin­gas dė­me­sio su­tel­ki­mas į no­ri­mą ob­jek­tą, su­vo­kiant rea­ly­bę to­kią, ko­kia ji iš tie­sų yra.

Dažnai girdžiu klientus sakant, kad nejaučiu gyvenimo. Iš tiesų, buvo laikas kai pati taip pat jaučiausi. Į mindfulness studijas patekau netekus tėčio. Ką ten veikiau, supratau tik po keturių mėnesių. Meditacijos, savistaba mano protui buvo sunkiai priimtini metodai tą akimirką, jei netikėjimas turbūt nebūčiau tęsusi savo studijų.
Tik mažą procento dalį mes būname dabartyje (apie 6%), visą kitą laiką mes būname praeityje arba ateityje. Ši žinia mane ganėtinai supurtė, turbūt suprantama, kodėl žmonės dažnai skundžiasi, kad jaučiasi taip lyg gyvenimas bėgtų pro šalį. Mūsų protas nuolat klaidžioja, jei stebėtume savo mintis, tikrai pamatytume, kad galvojame apie tai kas jau buvo arba kas dar ketina įvykti. Šios mintys mums sukelia ir atitinkamus jausmus bei emocijas, įsijungia vertinimas, dažnai jaučiamės įsisukę į ratą iš kurio nerandame išėjimo. Nuolatinis galvojimas apie tai kas buvo ar dar bus, mums neleidžia pažinti savęs, pajausti akimirkos grožio.
Turbūt pastebėsite tiek pas save tiek pas kitus, kai žmonės dalinasi prisiminimais, akimirkomis kai jie vaikščiojo prie jūros, žaidė su vaikais ar tiesiog mėgavosi gamtos stebuklais, tai ir yra tos trumpos akimirkos, kad mes leidome sau pajausti dabarties akimirkas. 

Mūsų protas yra labai lankstus tad jei nukreipus teisingai, galime pajausti daugiau tokių akimirkų, tereikia apsispręsti norėti tai pajausti ir mokintis stabtelėti kiekviena dieną.

-Dėmesingo įsisąmonimo pratimus dažnai integruoju į asmenines konsultacijas.  
-Dėmesingo įsisąmoninimo pratimus integruoju į grupinius užsiėmimus. 
x

Užklausa