Paslaugos

Mano tikslas teikti tokią paslaugą kokią norėčiau gauti pati.​

Neuro Smegenų treniruotės/Neuroterapija

Neuroterapija – Smegenų treniruotės neuroninio grįžtamojo ryšio principu https://youtu.be/lmNMR5vDBNg Ši inovatyvi neurologinio grįžtamojo ryšio forma nėra kažkoks medicininis…

Asmeninė konsultacija (Suaugusiems/Paaugliams)

Asmeninė psichologo konsultacija Į asmenines konsultacijas žiūriu labai jautriai. Kiekvienas santykis su klientu yra unikalus. Dažnai žmonės nustemba,…

Dėmesingas įsisąmoninimas- Mindfulness

Išmok būti čia ir dabar – Mindfullness Dė­me­sin­go įsi­są­mo­ni­ni­mo (angl. „mind­ful­ness“) me­to­do es­mė – va­lin­gas dė­me­sio su­tel­ki­mas į no­ri­mą…

Psichologo konsultacija online

Konsultacijos nuotoliniu būdu Konsultacijos nuotoliniu būdu vykdomos kai žmogus neturi galimybės “gyvai” konsultacijai. Nepaisant to, kad dauguma psichologų…
x

Užklausa